LOADING CLOSE

داده کاوی و تحلیل داده‌ها

۱۰ سوالی که هنگام جمع‌آوری اطلاعات مشتریان باید از خود بپرسید

هنگامی که مشتریان شما اطلاعات مالی و شخصی خود را برای شما افشا می‌کنند& آنها شما را امین خود فرض می‌کنند و با اعتماد به شما، می دانند که اطلاعاتشان خواه تصادفی یا غیر تصادفی مورد سوءاستفاده قرار نمی‌گیرد. هیچ‌کس نمی‌خواهد که شما هر دو دقیقه اطلاعات او را به اسپم یا هرزنامه منتقل کنید …